Liedteksten

Liedteksten zijn eenvoudig toe te voegen. Eerst schrijven we de melodie, daarna plakken we met \addlyrics de tekst eronder:

\relative c'' {
 \time 7/4
 d2 c4 b2 a | b c4 b( a) g2
}
\addlyrics {
 Join us now and share the soft -- ware
}

music example

De scheiding tussen lettergrepen wordt in LP met twee minnetjes aangegeven. Noten onder een boogje worden automatisch als melisma beschouwd: de lettergreep “soft” wordt links uitgelijnd onder de eerste noot van de melisma (in plaats van gecentreerd), en loopt door onder de rest van het boogje.

Soms heb je een woord onder een lange melisma of overgebonden noot en dan is een liggend streepje wel zo fraai: die typ je met twee underscores __. Als je juist meerdere woorden onder één noot wilt kun je een bindboogje tekenen door een tilde ~ tussen de woorden te typen. Wil je het boogje niet, gebruik dan in plaats van een tilde een enkele underscore of plaats beide woorden plus de tussenliggende spatie tussen dubbele aanhalingstekens. LP beschouwt de woorden dan als één woord. Alles is in het volgende voorbeeld te zien:

\relative c' {
 \time 6/8
 <f d'>4 <f d'>8
 <g f'>8. <g d'>16 <f b>8
 <e c'>4.( <g e'>)
}
\addlyrics {
 Leer me~U dan -- ken daar -- voor, __
}
\addlyrics {
 Leer "me U" dan -- ken daar -- voor, __
}

music example

Een ouderwetse notatiestijl voor vocale muziek is: alle noten met losse vlaggetjes, alleen bij melismata (meer noten op een lettergreep) worden de noten verbonden met waardestrepen.

Lilypond tekent zelf altijd passende waardestrepen, maar dat kunnen we eenvoudig uitzetten met \autoBeamOff. Op de plek waar we dan een waardestreep willen laten beginnen plaatsen we een vierkante haak openen [ achter de noot, en waar de waardestreep moet stoppen een vierkante haak sluiten ]. Om nog even in kerstsfeer te blijven:

\relative c'' {
 \time 6/8
 \autoBeamOff
 g8.[ a16] g8 e4. g8. a16 g8 e4.
} \addlyrics {
 Stil -- le nacht, hei -- li -- ge nacht,
}

music example

En ook nu weer laat Lilypond ons versteld staan: het begrijpt dat onze waardestreep een melisma moet voorstellen en plaatst de tekst correct onder de noten!

Comments

Wilbert, Heel leuk

Wilbert,

Heel leuk initiatief, ik was toevallig net zelf begonnen met de ‘ontdekkingsreis’ in Lilypond; traag maar veelbelovend!

Een praktisch vraagje: kun je in geval van bijvoorbeeld drie regels tekst onder de noten, bijvoorbeeld de middelste regel cursief/vet o.i.d. laten afdrukken?
Misschien heb je een klein voorbeeldje?

Ben benieuwd

Arno Rog

Plaats \override LyricText

Plaats

\override LyricText #'font-shape = #'italic

direct vóór de tekst die je cursief wilt zetten (dus binnen de accolades).

Zeer makkelijke opstart van

Zeer makkelijke opstart van Lilypond.
Hoe schrijf je bv Á in een liedtekst.
Bij voorbaat dank

Sorry voor mijn late

Sorry voor mijn late reactie. Gewoon een Á typen! Op mijn besturingssysteem (Linux met KDE) is dat Compose (Samensteltoets, meestal rechter control of rechter win-toets) en dan A en dan ‘. Bij Windows of Mac weet ik het niet, maar er zal ongetwijfeld een gelijke mogelijkheid bestaan.

Let er wel op dat het LY-bestand wordt opgeslagen in UTF-8 codering, het standaardformaat voor LilyPond bestanden.