Het overzicht behouden

Je kunt in Lilypond nieuwe commando’s maken die complete stukken muziek bevatten. Dit gebeurt op de volgende manier:

naam = muziek…

De naam van zo’n commando mag uitsluitend uit letters bestaan. Op de plek waar je de muziek nodig hebt plaats je dan de naam van het commando met een backslash ervoor:

\naam

Hier volgt het voorbeeld van Händel uit het vorige hoofdstuk, met voor het gemak gelijk maar even twee extra maten erbij gevoegd:

viool = \relative c'' {
 \key a \major
 cis4. b16.\trill a32 e'4. d16 cis|fis4~fis16.
 fis32 gis16. a32 gis8. fis16 e8 d16.\trill cis32|
 cis4. b16.\trill a32 a4. fis'16 a,|
 gis8 e'16 gis, fis8 dis' e cis d4|
}

rechtsboven = \relative c' {
 \key a \major
 e4. cis8 a'4 b8 a|a4. d8 gis, a b gis|
 a4 cis8 gis a4. a8|gis4 fis8 fis e4 r8 gis|
}

rechtsonder = \relative c' {
 \key a \major
 cis4 gis8 a e'2|fis d|
 e4 r8 gis f cis b fis'|e4. a,8 g ais b4|
}

links = \relative c {
 \key a \major
 a8 a' e fis cis cis' gis a|d, cis d b e fis gis e|
 a cis16. d32 e8 e, fis a dis, b|e cis a b e,4 r8 eis'|
}

\score {
<<
 \new Staff \viool
 \new PianoStaff <<
  \new Staff << \rechtsboven \\ \rechtsonder >>
  \new Staff { \clef F \links }
 >>
>>
}

music example

Je ziet dat de opzet van de partituur (helemaal onderaan) heel eenvoudig en overzichtelijk is gebleven. Het is nu ook niet moeilijk meer de nesting (hoe alles in elkaar vervat is) van alle muziekexpressies goed in de gaten te houden.

Wat we tenslotte ook gedaan hebben is de uiteindelijke partituur in een \score { } blok geplaatst. Dat is niet verplicht, maar wel een goede gewoonte als je bijvoorbeeld straks MIDI-bestanden van je partituur wilt maken, meerdere partituren of losse partijen in één document wilt plaatsen of speciale instellingen aan je partituur wilt toekennen.