Koor

Nov 17 07:01

Als ik het wond’re kruis aanschouw

Geschreven voor zangvereniging “Halleluja” te Doetinchem.