Gutenberg Sheet Music Project

Subproject van het Gutenberg-project dat bladmuziek in het publieke domein toegankelijk wil maken via het Internet, met behulp van gescande partituren die opnieuw kunnen worden gezet.