International Music Score Library Project

Het International Music Score Library Project wil de grootste online bibliotheek worden van alle bladmuziek die in het publieke domein is, of waarvan verspreiding door de componisten wordt toegestaan onder licenties zoals Creative Commons. Er is al een zeer grote hoeveelheid voornamelijk ingescande partituren beschikbaar, maar ook worden nieuw gezette muziekwerken uit bijvoorbeeld het Werner Icking-archief of de CPDL toegevoegd.

Het ISMLP wil de uitwisseling van muzikale ideeën bevorderen, zowel door het beschikbaar stellen van nieuwe muziekwerken als door de analyse van composities. Dit kan door zelf partituren te uploaden of je analyse van een compositie on-line te plaatsen.

Comments

deze site is helaas uit de

deze site is helaas uit de lucht!

Ja, dat is buitengewoon

Ja, dat is buitengewoon spijtig! Maar ik verwacht dat hij weer terug komt.

IMSLP is weer online!!

IMSLP is weer online!!