Maat en ritme

De lengte van een noot of rust wordt aangegeven door een getal en eventuele punten: de hele noot is 1, de halve 2, de kwart 4, de kwart-punt 4. etc. Een punt verlengt de noot met de helft. »LP:Toonduur.

De maatsoort wordt aangegeven met het \time-commando. In het volgende voorbeeld is dit te zien, en er staan gelijk ook al wat andere nieuwigheden in:

\relative c'' {
  \key g \major
  \time 3/4
  g4~ g8 a16 g32 fis g8-. a-. | b2-> g4 |
  \time 6/8
  c8.( d16) c8 b8.( c16) b8 | a4.\prall
}

music example

De verticale strepen | dienen ter controle: als ze niet op de plaats van een maatstreep komen (bijvoorbeeld doordat een nootlengte incorrect is ingevoerd) geeft Lilypond een foutmelding. »LP:Maataanduiding.

Aan een noot kunnen allerlei commando’s worden “geplakt”: het haakje ( start een legatoboogje, dat stopt bij de noot waar een ) achter staat. Het boogje kan meerdere noten omvatten. De tilde ~ zagen we al, deze maakt een overbindingsboogje, dat automatisch stopt bij de eerstvolgende noot.

Het minnetje - geeft aan dat er een articulatie volgt. De erop volgende punt . betekent staccato, het >-teken een accent. De opdracht \prall geeft aan dat de noot met een prall-triller gespeeld moet worden. »LP:Articulaties en ornamenten.

Een opmaat wordt met het commando \partial aangegeven, gevolgd door een tijdsduur:

\relative c'' {
  \key f \minor
  \time 2/4
  \partial 4
  r8 f | c16 bes as8~ as16 bes c des | c4 r8 f
}

music example

De constructie \partial 4 geeft aan dat de opmaat de lengte van een kwart heeft. Let op dat de verticale strepen | geen maatstrepen zijn (die tekent LP zelf als de huidige maat vol is) maar slechts als controle dienen. Ze kunnen worden weggelaten, maar dan kan het soms lastig zijn de fout te vinden als er ergens een nootlengte onjuist is ingevoerd en alle muziek daardoor verschoven is.

Hoewel het niet uitmaakt waar je in de Lilypond-invoer een nieuwe regel begint, is het een goede gewoonte om commando’s als \key, \time en \partial op een eigen regel te zetten zodat alles er overzichtelijk uit blijft zien. Vergelijk onderstaand voorbeeld, dat voor LP hetzelfde is, maar voor de graveur aanzienlijk minder leesbaar:

\relative c'' { \key f \minor \time 2/4 \partial 4 r8 f | c16 bes as8~ as16 bes c des | c4 r8 f }