Orgelvesper Zutphen

28 Jul 2013 - 16:00
28 Jul 2013 - 17:00

Orgelvesper
“Lofzang”

Prelude: Dieterich Buxtehude (1637-1707):
* Præludium Pedaliter C-dur, BuxWV 137

Voorbereiding en openingsvers: Nieuw Liedboek (NLB) 190a

Psalmgebed: Psalm 34 “Ik loof de Heer altijd”:
1 en 2 allen; 3 orgelvers; 4 allen

De Heilige Schrift
Lezing (O.T.?)

* Koraalvoorspel “Herr Jesu Christ, dich zu uns wend’” van J.S. Bach
(1685-1750)
* Lied: NLB 209 “Heer Jezus, o Gij dageraad”, 1,2 ,3 allen

Lezing (N.T.)

Improvisatie

Orgel: De lofzang van Maria: Magnificat secundi toni, van
Matthias Weckmann (1616-1674)

Gebeden met aanhef zoals NLB 190a
Voorbeden
Stilte
Onze Vader (orgel: Vater unser im Himmelreich. J.S. Bach)

Zegenbede
Slotlied: NLB 103c vers 1-5
Orgel: Introduction and Hymn “Praise, my soul, the King of heaven”,
Herman Blekkenhorst (*1914)