Orgelvesper

3 Aug 2014 - 16:00
3 Aug 2014 - 17:00

Bij het aansteken van de kaarsen:
orgel: Praeludium D Dur BWV 532, Johann Sebastian Bach (1685-1750)

moment van stilte

openingsvers

hymne: Liedboek 220 “Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon”

psalmgebed: Psalm 24, Anthoni van Noordt, afgewisseld met gezongen coupletten 1, 2 en 3

lezing

orgel: improvisatie over Liedboek 356 “O God die uit het water” Wilbert Berendsen (*1971)

stilte

canticum: orgel: Magnificat secundi toni, Matthias Weckman (1616-1674)

gebeden

avondgebed
onze vader

zegenbede

Avondlied: Liedboek 871 “Jezus zal heersen waar de zon”

orgel: Fuga in D, BWV 532b, Johann Sebastian Bach