Eindexamenconcert Master Beiaard deel 1

14 Jun 2016 - 13:00
14 Jun 2016 - 14:00

Wilbert Berendsen (*1971)
* Improvisatie op een gegeven thema

Benoît Franssen (1893-1978)
* Passacaglia, Koraal en Fuga (1954)

Staf Nees (1901-1965)
* Toccata, Lied & Fuga op: “Daar staat een klooster in Oostenrijk”

Renee Pieper (*1955)
* Arabesque (1983)

John Pozdro (1923-2009)
* Tryptich for Carillon (1991)

Arthur Meulemans (*1951)
* Drie dansen