Messiaen: La Nativité du Seigneur

26 Dec 2018 - 15:00
26 Dec 2018 - 16:00

Als 27-jarige voltooide Olivier Messiaen in 1935 het meesterwerk La Nativité du Seigneur. Elk van de negen meditaties schildert een moment uit de geboorte van Jezus Christus. Baanbrekend is de wijze waarop symboliek, ritme, melodie en harmonie allemaal in een geheel eigen muzikale taal gestalte krijgen. Mede hierdoor behoort Messiaen tot de invloedrijkste componisten van de 20ste eeuw. Orgelregisters worden op onconventionele wijze gecombineerd, waardoor nieuwe klankkleuren ontstaan. De negen delen zijn:

1. La vierge et l’enfant (De maagd en het kind)
2. Les bergers (De herders)
3. Desseins éternels (Eeuwige bestemming)
4. Le verbe (Het Woord)
5. Les enfants de Dieu (De kinderen van God)
6. Les anges (De engelen)
7. Jésus accepte la souffrance (Jezus aanvaardt het lijden)
8. Les mages (De wijzen)
9. Dieu parmi nous (God onder ons)

Het concert duurt ongeveer een uur; als bijdrage in de kosten wordt €5,= gevraagd.

Meer informatie en tickets