Chemin de la Croix, Marcel Dupré

19 Apr 2019 - 21:00
19 Apr 2019 - 22:15

Op het Walcker-orgel in de donkere Martinikerk, na de dienst op Goede Vrijdag, om 21.00 uur een integrale uitvoering van de prachtige en indringende 14 Kruiswegmeditaties van Marcel Dupré.

Heel bijzonder dit keer is de projectie van professioneel gefotografeerde Kruiswegstaties van Jan Toorop, die hij precies honderd jaar geleden maakte voor de St. Bernulphuskerk te Oosterbeek. Met dank aan deze parochie, die onder ander op 18 mei van dit jaar feestelijkheden organiseert ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van deze Kruisweg.