Tijd en Plaats.nl

Op deze “agenda voor de gereformeerde gezindte” (een project van het Ref. Dagblad) is de rubriek “Muziek” veruit het grootst, en gevuld met een groot aantal orgelconcerten.

Een klein nadeel is dat concerten op zondagen niet vermeld worden. Maar toch is het een handige site, die ondermeer de mogelijkheid biedt om op postcode te zoeken en een maximale afstand in km op te geven.