Im-/expressionisme

Suite op. 5 (Prélude, Sicillienne, Toccata)

Volledig uitgevoerd tijdens mijn UM-examen in 1997 in de Kathedrale Basiliek St. Bavo in Haarlem; Sicilienne later op meer plaatsen.

Augustus 2006 heb ik dit werk weer volledig uitgevoerd in Doesburg, Zelhem en Groenlo.

Duruflé componeerde zijn Suite midden jaren ‘30 van de 20ste eeuw en droeg het op aan zijn com­positieleraar Paul Dukas. Wie de werken van Dukas kent, hoort duidelijke over­eenkomsten, vooral in de Prélude, waar een bezonken sfeer heerst, die na een uitbarsting weer terugkeert. De Sicilienne is een prachtig “licht” stuk met het klassieke gepuncteerde siciliano-ritme (dat ook veel voorkomt bij bijvoorbeeld Vivaldi en Bach).

Messe Solennelle

Uitgevoerd met het Gaasperdams Gemengd Koor in o.a. Eindhoven, St. Cathrien, en de Krijtberg, Amsterdam

24 Pièces de Fantaisie

Troisième Suite, Op.54:

* Carillon de Westminster

Quatrième Suite, Op.55:

* Cathédrales

Scherzo op. 2

Uitgevoerd in o.a. Utrecht (Janskerk), Doesburg (Martinikerk)

Prélude, Adagio et Choral Varié sur "Veni Creator" op. 4

Uitgevoerd in o.a. Haarlem (Kathedrale Basiliek St. Bavo), Hilversum (Clemenskerk), Groenlo (R.K. Calixtuskerk) en Zelhem (Lambertikerk).

Op 18 juli 2013 zal ik het in Doesburg op het Walcker-orgel uitvoeren (een prachtig orgel voor Duruflé!), en op 5 oktober in Schiedam in de Oude Jan. Komende Pinksteren speel het het Choral Varié natuurlijk na de dienst in de Martini Smiling

Voor het Zelhemse concert schreef ik dit tekstje in het programmaboekje:

Fugue sur le thème du carillon des heures de la cathédrale de Soissons op.12

Een kort maar krachtig stuk uit 1962, gebaseerd op het thema van de uur-voorslag van de klok van de kathedraal te Soissons.

Dit thema is op WikiPedia te horen.

Opvallend voor een fuga begint het gelijk driestemmig, het prachtige polyfone weefsel kan zich meten met de Fugue sur le nom d’Alain. Evenals in andere stukken van Duruflé ontstaat er halverwege de eerste opbouw een “donker getwinkel”, waarbij er laag (in het groot octaaf) wordt gespeeld op een helder geregistreerd Récit maar met de zwelkast gesloten.

Esquisse Ut-majeur

Fantastisch, grillig stuk dat na Dupré’s overlijden werd ontdekt.

Opgenomen door Henk Leroy in de Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem tijdens mijn UM-examen op 17 juni 1997.

Prélude et Fugue sur le nom d'Alain op. 7

(écrit à la mémoire de Jehan Alain) (1943)

Uitgevoerd in o.a. Groenlo, Doetinchem, Doesburg en Zelhem.

Dit stuk is geschreven ter nagedachtenis aan Jehan Alain, die in 1940, in het begin van de Tweede Wereldoorlog, sneuvelde als motorsoldaat.

Het hoofdthema van dit stuk is de naam Alain in noten, ALAIN wordt ADAAF, alsvolgt:

letters: A B C D E F G H (H = B)
         I J K L M N O P etc.
         -------------
noten:   A B C D E F G
Syndicate content