Late Renaissance

The Genevan Psalter in four-part settings

These four part settings are by Claude Goudimel and in the public domain. The Genevan psalm melody is in the tenor part. For every psalm I added a soprano setting with the bass-line taken verbatim from the Goudimel setting, and with suitable alto and tenor parts. I also put my settings in the public domain Smiling

Onze Vader (The Lord's Prayer)

De oecumenische tekst past wonderwel op deze fraaie muziek van Robert Stone.

O nata lux de lumine

Qui carne quondam contegi
dignatus es pro perditis,
nos membra confer effici,
tui beata corporis.

O nata lux de lumine,
Jesu redemptor sæculi,
dignare clemens supplicum
laudes precesque sumere.

Vertaling: O Licht geboren uit Licht, Jezus, verlosser van de wereld, verwaardig u de lofzangen en de gebeden van uw smekelingen te aanvaarden.
Gij, die u eens hebt verwaardigd met vlees te worden bekleed terwille van hen die verloren waren, geef dat wij ledematen mogen worden van uw zalig lichaam.

Het Lilypond-bronbestand is als bijlage in de PDF toegevoegd.

O Lord, my God, to thee

Dit fraaie en eenvoudige stukje maakt al deel uit van de Choral Public Domain Library (CPDL), maar met enkele herkenbare foutjes erin. Deze editie herstelt deze foutjes en plaatst de stemmen op 2 in plaats van vier balken.

Het Lilypond-bronbestand is in de PDF bijgevoegd.

Görlitzer Tabulaturbuch

Verscheidene koraalzettingen uit dit boekje.

In Nomine XII

Toccata's en Fantasieën

Fantasie in d
Chromatische Fantasie in d

Echofantasie in a

Toccata in a
Toccata in G

Wereldlijke liedjes

Mein junges Leben hat ein End
Pavana Lachrimæ
Balletto del Granduca
Est-ce Mars
Engels Fortuyn

Syndicate content