Online bladmuziek

RoDeby Music — Church and Choral Sheet Music

Veel goede, vrij beschikbare uitgaven van grotere, vaak Engelstalige kerkmuziekwerken en een groeiende verzameling Carols. De webmaster is Choral Director van St. Clement’s on the hill Anglican Church in Stafford, Brisbane Queensland (Australië).

Veel muziek op deze site is trouwens ook gelinkt op de CPDL.

Bladmuziek van Arno Rog

Een grote verzameling bladmuziek voor (vooral) koor en orgel. Klassieke muziek van Bach, maar ook eigen bewerkingen van Arno en van anderen, zoals bijvoorbeeld Han Leentvaar.

Werner Icking Music Archive

Was het Werner Icking Music Archive oorspronkelijk het archief van MusiXTeX-software en partituren; nu groeit het archief razendsnel met partituren voor allerlei bezettingen en van allerlei componisten met allerlei verschillende software gezet.

In veel gevallen worden ook de bronbestanden erbij geleverd zodat je bijvoorbeeld, mits je de juiste software bezit, een uitdraai kunt maken op een andere schaal of een ander papierformaat.

Mutopia

Het Mutopia-project is een gestaag groeiende verzameling bladmuziek die voor het grootste deel in het publieke domein valt. De muziek is gezet met Lilypond.

Van alle muziek zijn de Lilypond-bestanden beschikbaar zodat je bijvoorbeeld een uitdraai kunt maken op een ander formaat, of losse partijen kunt afdrukken. Daarnaast zijn van elk werk PDF-bestanden beschikbaar op A4- en Letter-formaat, en een MIDI-bestand.

Psalmmuziek van Jan Slagt

Verschillende eenvoudige voorspelen, langere bewerkingen en zettingen per Geneefse psalm. De psalmen 1 t/m 90 zijn volledig bewerkt, van de overige zijn alleen korte voorspelen beschikbaar, maar componist Jan Slagt werkt hard om de verzameling compleet te krijgen. Een leuke geste is dat de PDF-bestanden vrij verspreid mogen worden. Zelf schrijft hij:

Als amateur-organist heb ik met betrekking tot de psalmen altijd behoefte gehad aan korte voorspelen, eenvoudige koraalzettingen en dito bewerkingen voor gebruik in de kerkdienst. Het beschikbare materiaal van professionele collega’s vereist doorgaans een technisch niveau dat veel amateurs niet halen. Ik schaar mijzelf onder de laatste categorie.

Na 25 jaar her en der te hebben gefungeerd als hulporganist voelde ik mij thans in staat de 150 psalmen als voornoemd te bewerken, echter niet dan nadat Theo van Dijk (organist te Almelo) mij in de jaren ‘80 de beginselen van harmonisatie in de kerktoonsoorten en Gerrit ‘t Hart (organist te Ermelo) mij vanaf de jaren ‘90 onderwijst in onder meer het fugato uitwerken van thema’s. Kenmerkend voor mijn psalmenbundels is dan ook deze wijze van bewerking.

Choral Public Domain Libary

Een prachtige verzameling vocale bladmuziek van bijna 10000 partituren. Het gaat voornamelijk om nieuwe edities van klassieke muziek waarvan het copyright is verlopen, maar ook modernere muziek is voorhanden waarvan de componist expliciet toestemming voor publicatie heeft gegeven. Dus alles is legaal te downloaden, vermenigvuldigen en uit te voeren!

Verscheidene grotere werken zoals Händels Messiah of het Requiem van Fauré zijn zelfs beschikbaar in volledige orkestpartituur.

Syndicate content