Vrije software

Bij vrije software is de broncode toegankelijk voor iedereen. Gebruikers kunnen dus mede-ontwikkelaar worden; er is geen artificiële scheiding daartussen. U staat zelf aan het roer!

Er zijn momenteel geen berichten in deze categorie.

Syndicate content